Keshilli prokurorial i kosoves

    • Publikimet. Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë. Prokurori i Shtetit është institucion i pavarur, me autoritet dhe me përgjegjësi për ndjekjen penale të personave të akuzuar për ndonjë vepër penale ose për ndonjë vepër tjetër, sikurse është rregulluar me ligj. Filtro raportet sipas: Lloji i publikimit. Raporti Vjetor i Auditimit; Raportet e Auditimit të RregullsisëKlima e Kosovës, e ndikuar nga rrymat ajrore kontinentale, përkufizohet nga dimër i ftohtë me reshje të rënda bore, si dhe vjeshtë e verë të nxehtë e të thatë. Sistemi Këshilli Prokurorial i Kosovës siguron që Prokurori i Shtetit të jetë i pavarur Këshilli Prokurorial i Kosovës shpreh shqetësimin lidhur me kërcënimin që i është bërë prokuroreve të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, Radica Milic dhe Fikrije Sylejmani, e që ndërlidhet me punën e tyre zyrtare. Këshilli Prokurorial i Kosovës konsideron se përpjekjet për publikim të fakteve se kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka falsifikuar provimin e Jurisprudencës, janë përpjekje për të dëmtuar imazhin e tij dhe sistemit prokurorial, andaj kërkon nga ata që kanë ngritur këto dyshime t’i tërheqin publikisht. Vendimet e mbledhjes së përbashkët të KPK-së dhe KGJK-sëPrishtinë, 14 qershor 2018 - Është mbajtur takimi i njëqindepesëdhjetetre i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial…Prokurori i Shtetit është institucion i pavarur, me autoritet dhe me përgjegjësi për ndjekjen penale të personave të akuzuar për ndonjë vepër penale ose për ndonjë vepër tjetër, sikurse është rregulluar me ligj. Instituti i Kosovës për Drejtësi në konferencë ka bërë prezantimin për gjashtë mujorin e ku kanë prezantuar se Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës po vazhdojnë të përballen me mungesë të efikasitetit, llogaridhënies dhe integritetit në ushtrimin e përgjegjësive kushtetuese dhe ligjore. Prishtinë, 17 mars 2015 – Idain Smailji, si nënkryetar i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) e ka ftuar për sot (e martë) takimin e radhës së KPK-së, Ata thanë se me anë të këtij projekti synohet që sistemi gjyqësor dhe ai prokurorial të zëvendësojnë punën manuale me atë elektronike, Vendi i postit do të caktohet nga Këshilli Prokurorial i Kosovës në pajtim me ligjet dhe rregulloret në fuqi. Nuk dihet se për çfarë do të diskutohet në këtëSistemi Gjyqeosr ne Republiken e Kosoves 1. Këshilli Prokurorial i Kosovës ka nisur mbledhjen e saj. Prishtinë, 14 qershor 2018 - Është mbajtur takimi i njëqindepesëdhjetetre i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial…Prokurori i Shtetit është institucion i pavarur, me autoritet dhe me përgjegjësi për ndjekjen penale të personave të akuzuar për ndonjë vepër penale ose për ndonjë vepër tjetër, sikurse është rregulluar me ligj. Ky takim është i 146-ti që po mbahet nga Prokuroria e Shtetit. Kushtet:Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës kishin një vit mjaft të ngjeshur gjatë të cilitKëshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) ka zgjedhur sot shtatë kryeprokurorë të prokurorive themelore. Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) në kuadër të reformave që janë duke i ndërmarrë, janë duke punuar edhe në futjen e Teknologjisë Informative (TI) dhe Sistemin për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL). Vendimet e mbledhjes së përbashkët të KPK-së dhe KGJK-së. Flamuri i Kosoves; Kushtetuta e Kosoves; Rregullore e Kuvendit të Republikës së KosovësKëshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), po kërkon që për vitin 2019 buxhetit të këtij institucioni t’i shtohen edhe 3 milionë euro. Vendimet e mbledhjes së përbashkët të KPK-së dhe KGJK-sëGjatë këtij takimi, anëtarët e Këshillit Prokurorial shqyrtuan raportin e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e Krimit Ekonomik për periudhën janar-mars 2017

    Добавь её в избранное!